Inwoners Turkije

Inwoners Turkije

inwoners turkije Turkije werd vroeger Anatolië of Klein-Azië genoemd. De inwoners van toen waren Hettieten, Frygiërs, Lydiërs, Urateërs, Armeniërs en Grieken. Daarna kwam Anatolië onder invloed van het Romeinse Rijk, waar een groot deel van de bevolking overging tot het christendom. Later werd het de Byzantijnse Rijk met als de hoofdstad Constantinopel (Istanbul). Het gebied werd merendeel Griekstalig, met uitzondering van het oostelijke deel waar de Koerden en de Armeniërs hun eigen taal behielden. De Turken in Anatolië zijn afstammelingen van Oghuz-stammen die vanuit Anatolië hebben veroverd. In 1453 veroverden de Turken Constantinopel. Deze stad werd de nieuwe hoofdstad van het Rijk.

Hierna is de Eerste en de Tweede Wereldoorlog geweest. Hierdoor zijn er heel wat mensen naar en door Turkije heen gevlucht. Bijvoorbeeld de joden die vanuit Oost-Europa naar Israël gingen. Turkije heeft nu 79.414.269 inwoners (2015). De Turkse volkeren bestaan uit: Turken, Azeri, Turkmenen, Çepni, Yörük en Karapapak. Semitische volkeren bestaat uit: Arabieren en Arameeërs. Indo-Europese volkeren bestaan uit: Koerden, Zaza, Armeniërs, Pontische Grieken, Grieken, Bulgaren, Albanezen en Bosniërs. Kaukasische volkeren bestaan uit: Tsjerkessen, Lazen, Georgiërs en Abchazen. De Turkse bevolking is relatief jong. 25% van de bevolking zit tussen de 0 tot 15 jaar. Gemiddelde levensverwachting van een Turkse inwoner is ongeveer 73 jaar. Zo zie je dat er in Turkije heel veel verschillende volkeren bij elkaar leven. Zo heeft ieder volk zijn eigen cultuur.

Terug naar boven